How much public sector collected?

Download CSV
Click on item to see previous values

Overview of Tax Rates

Annual Revenues in 2013 bln.Sk Tax Rate and Subject of Tax Act
Direct Taxes Priame dane
Personal Income Tax 2 268,8   595/2003 Z.z.
Corporate Income Tax 2 120,1   595/2003 Z.z.
Indirect Taxes Nepriame dane
Value Added Tax 4 917,1   222/2004 Z.z.
Excise Taxes: 2 013,7    
from mineral oils 1 067,1 pevná sadzba na l /kg, benzín: 15,50 Sk / l, Nafta: 11,09 Sk / l, LPG: 7,80 Sk / l 98/2004 Z.z.
from Etanol 202,3 pevná sadzba na hl alkoholu, 1 liter 40 % alkoholu: 112 Sk / l 105/2004 Z.z.
from Beer 56,3 pevná sadzba na stupeň Plato na hl, veľké 12 stupňové pivo: 3 Sk / 0,5 l 107/2004 Z.z.
from Wine 4,3 pevná sadzba na hl, tiché víno 0 Sk / l 104/2004 Z.z.
from Tobacco products 642,6 kombinovaná sadzba, minimálne 2,10 Sk na 1 kus cigarety 106/2004 Z.z.
from Electricity, Coal and Natural Gas 17,1 elektrina: 0,04 Sk / kWh - od roku 2010, uhlie: 320 Sk / t, zemný plyn - pohonná látka: 0,20 Sk / kWh, zemný plyn - výroba tepla: 0,02 Sk / kWh 609/2004 Z.z.
Motor Vehicles Tax 148,2 určí VÚC, prehľad viď popis 582/2004 Z.z.
Import Tarrifs 0,0 rôzne  
Other Taxes Ostatné dane
Tax from Land n.a. 0,25 %, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Tax from Buildings n.a. 1 Sk / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Apartments Tax n.a. 1 Sk / m2, prípadne určí obec 582/2004 Z.z.
Tax on Dog n.a. určí obec Sk / pes, Bratislava 1205,04 Sk / rok (fyzická osoba) 582/2004 Z.z.
Public Area Usage Tax n.a. určí obec, rôzne, Bratislava: cca 15 Sk / m2 / deň 582/2004 Z.z.
Accomodation Tax n.a. určí obec za osoba / prenocovanie, Bratislava: 49,71 Sk 582/2004 Z.z.
Tax on Retail Machines n.a. určí obec za predajný automat, Bratislava cca. 3012,6 Sk / automat / rok 582/2004 Z.z.
Tax on nonlottery machines n.a. určí obec za prístroj, Bratislava: cca 6025,2 Sk / NHP / rok 582/2004 Z.z.
Tax from entering historical center of town n.a. určí obec za dni zotrvania, Bratislava: 0 - 450 Sk / deň 582/2004 Z.z.
Nuclerar Device Tax n.a. podľa vzdialenosti od JE, len do 30 km od jadrových elektrární, max. 0,12 Sk / m2 582/2004 Z.z.
Waste Tax n.a. max. 5 Sk za kilogram odpadu  
Gambling Tax n.a. napr. poplatok za pokerový stôl 200€ mesačne,poplatok za výherný automat 45000 Sk 171/2005 Z.z.
Unofficial Taxes Neoficiálne dane
Copy Tax n.a. napr. 6% z predajnej ceny CD alebo DVD nosiča, alebo 3% z predajnej ceny CD/DVD mechaniky 618/2003 Z.z.

Table description

Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.