How much public sector collects?

Overpriced unemployment insurance

Download CSV
Click on item to see previous values

Comparison of Tax Burden in EU

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slovakia 38,1% 38,6% 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,3%
Czech republic 44,3% 43,0% 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,7%
Poland 46,0% 45,0% 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,5%
Hungary 37,7% 38,4% 39,0% 39,0% 38,4% 38,7% 38,9%
Germany 36,3% 34,7% 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,9%
Sweden 52,4% 51,1% 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 50,5%
EU (28) 43,6% 43,6% 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 45,0%

Table description

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.